The Kingdom of Cambodia

By the People, For the People

Water Supply «Home Access Services»

Overview
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ជនជាតិខ្មែរ ឬជនជាតិបរទេស ឬនីតិបុគ្គល។
 • ចំពោះអតិថិជនចំណូលទាប ៖ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំណូលទាបដែលត្រូវសុំគោលការណ៏បង់រំលស់ ឬ ឧបត្ថម្ភធននៅតាមសហគមន៍ តំបន់ជាយក្រុងឆ្ងាយៗ ពាក្យសុំសិទ្ធិជាវទឹកនេះត្រូវបានមន្ត្រី រ.ទ.ស.ភ យកទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្តង។ដោយក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបំពេញឯកសារបន្ថែមដូចខាងក្រោម ៖
  • សំណើសុំបង់រំលស់ថ្លៃសិទ្ធិជាវទឹក
  • កិច្ចសន្យាស្តីពីការទូទាត់ថ្លៃសិទ្ធិជាវទឹកដោយបង់រំលស់ (ឧបសម្ព័ន្ធ១)
NEXT SECTION
Continue
Guidance
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
 1. អតិថិជនមកទទួលពាក្យសិទ្ធិជាវទឹកថ្មី នៅការិយាល័យបណ្តាញចូលផ្ទះ(ដោយឥតគិតថ្លៃ)
 2. ទទួលពាក្យត្រឡប់វិញ ផ្តល់លិខិតណាត់ថ្ងៃចុះវាស់វែងជូនអតិថិជន
 3. ភ្នាក់ងារវាស់វែងចុះពិនិត្យទីតាំង ចុចកូអរដោនេ GPS និងរៀបចំចងក្រងឯកសារ
 4. អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសពិនិត្យផ្តល់មតិយោបល់ មុនដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យ-សម្រេច
 5. ប្រធានការិយាល័យពិនិត្យ-សម្រេច
 6. ផ្តល់លេខគណនីអតិថិជន
 7. អញ្ជើញអតិថិជនមកធ្វើកិច្ចសន្យា+ផ្តិតមេដៃ និងបង់ប្រាក់
 8. ក្រុមជាងចុះអនុវត្តតបណ្តាញជូនអតិថិជន មិនលើសពី ៣ថ្ងៃការងារ។
NEXT SECTION
Continue
How To
ឯកសារភ្ជាប់

• លក្ខខណ្ឌ ៖

 1. សេវាតបណ្តាញចូលផ្ទះចំពោះអតិថិជនទូទៅ ៖
  • ត្រូវមកទំនាក់ទំនងយក ពាក្យសុំសិទ្ធិជាវទឹក ពីក្រុមព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យបណ្តាញចូលផ្ទះនៃ នាយកដ្ឋានអាជីវកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ អាចធ្វើការ Download តាមរយៈគេហទំព័ររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ www.ppwsa.com.kh ។
 2. ក្រោយពីបំពេញឯកសារ (ចំនួន០២ច្បាប់) ខាងលើរួច អតិថិជនត្រូវយកមកដាក់នៅក្រុមព័ត៌មានការិយាល័យបណ្តាញចូលផ្ទះដដែល ដោយភ្ជាប់មកជាមួយពាក្យសុំនេះគឺ ៖
  • ច្បាប់ចម្លងបណ្ណកម្មសិទ្ធិ ឬលិខិតមានតំលៃប្រហាក់ប្រហែល (០២ ច្បាប់)
  • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០២ ច្បាប់)
  • លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យជីកផ្លូវដី ឬចិញ្ចើមផ្លូវរបស់សាលាសង្កាត់ (០១ ច្បាប់)

• សូមសាម៉ីខ្លួនដែលមានឈ្មោះក្នុងពាក្យសុំជាវទឹកអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យនិងបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់។

NEXT SECTION
Continue
Fees
 1. ក្រោយពីទទួលបានសំណុំពាក្យសុំសិទិ្ធជាវទឹកគ្រប់គ្រាន់ពីអតិថិជនរួចហើយ ក្រុមព័ត៌មានត្រូវណាត់ថ្ងៃចុះវាស់ វែងជូនអតិថិជនដើម្បីត្រៀមសហការយ៉ាងយូរបំផុតរយៈពេល ៣ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការងារ) ក្រោយថ្ងៃទទួលពាក្យ។
 2. ភ្នាក់ងារវាស់វែងត្រូវចុះវាស់វែងតាមថ្ងៃកំណត់របស់ក្រុមព័ត៌មានដែលបានណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន។
 3. ភ្នាក់ងារវាស់វែងត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជូនអតិថិជនជ្រាបអំពីថ្លៃសិទិ្ធជាវទឹកដែលត្រូវបង់ប្រាក់ និង ថ្ងៃដែលត្រូវ អញ្ជើញមកបង់ប្រាក់ ៖
 • ចំពោះបណ្តាញស្តង់ដារដែលមាននាឡិកាស្ទង់ទំហំ ១៥ម.ម និងមានប្រវែងមិនលើសពី ១០ម៉ែត្រ ហើយគ្មានការជីកកាត់ផ្លូវកៅស៊ូ ឬបេតុង។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនភ្លាមក្រោយពេល វាស់វែងរួចនូវតម្លៃសេវារួមមាន ៖
 តម្លៃបណ្តាញ
៣៦៥.៥០០ រៀល
VAT ១០ %
៣៦.៥៥០ រៀល
 ប្រាក់កក់៧៥.៤៨០ រៀល
ទឹកប្រាក់បង្គ្រប់២០ រៀល
សរុបរួម៤៧៧.៥៥០ រៀល
 • ចំពោះបណ្តាញដែលមានប្រវែងលើសពី ១០ម៉ែត្រ ឬ បណ្តាញដែលត្រូវសុំបង់រំលស់ថ្លៃសិទិ្ធជាវទឹក និង ឧបត្ថម្ភធន ឬ បណ្តាញដែលមានតម្រូវការនាឡិកាស្ទង់ទំហំធំជាង ១៥ម.ម។ ព័ត៌មាននេះត្រូវ បានផ្តល់ជូនអតិថិជនក្រោយការត្រួតពិនិត្យ និង សំរេចជាគោលការណ៏របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាព។
 • ចំពោះបណ្តាញដែលត្រូវជីកកាត់ផ្លូវកៅស៊ូ ឬបេតុង : ព័ត៌មានខាងលើនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន ក្រោយពេលដែលអតិថិជនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតជីកផ្លូវរួចរាល់ ពីមន្ទីរសារធណការរាជធានី (ឧបសម្ព័ន្ធ ២)។
NEXT SECTION
Continue
Contact

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភំ្នពេញ

ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមាន ការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ)

Contact us by phone:
023 72 40 46 / 023 43 05 41 / 023 43 01 79
Contact us by email
admin@ppwsa.com.kh
Contact us by address:
ស្នាក់ការលេខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេ (ខាងជើងរាជាយស្ម័យានកម្ពុជា)

some descriptions……

ស្នាក់ការកណ្តាល

ការទទួលយកសេវា

 • ឈ្មោះអង្គភាព
  • ជាភាសារជាតិ : រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ( រ.ទ.ស.ភ )
  • ជាភាសារអន្តរជាតិ : Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA)
 • ទីតាំង និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមាន ការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ)

Contact us by phone:
023 72 40 46 / 023 43 05 41 / 023 43 01 79
Contact us by email
admin@ppwsa.com.kh
Contact us by address:
ស្នាក់ការលេខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេ (ខាងជើងរាជាយស្ម័យានកម្ពុជា)

some descriptions……

 • ទីតាំងសាខា និង អាងតម្កល់ទឹកជាយក្រុង :
  • អាងតម្កល់ទឹកក្បាលដំរី : អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៥K ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ (ទល់មុខព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ)។
  • អាងតម្កល់ទឹកត្រពាំងថ្លឹង : អាសយដ្ឋានភូមិត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ    ក្រុងភ្នំពេញ។
  • អាងតម្កល់ទឹកច្រាំងចំរេះ : អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៨R សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ក្រុងភ្នំពេញ។
  • សាខាអាជីវកម្មក្រុងតាខ្មៅ : អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១២០៦ ភូមិដើមមៀន សង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មៅ។
  • រ/ច ផលិតទឹកស្អាតនិរោធនិ៍ : អាសយដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់និរោធនិ៍ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ក្រុងភ្នំពេញ។
 • ម៉ោងបំពេញការងារ :
  • ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមានការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ) រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ។
  • ចំពោះផ្នែកបេឡាទទួលប្រាក់ក្នុងអង្គភាពចាប់ធ្វើការពីម៉ោង ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ១៦:០០ រសៀល។
  • ចំពោះផ្នែកបេឡាទទួលប្រាក់សាខាអាជីវកម្មក្រុងតាខ្មៅ, រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនិរោធ និង អាងតម្កល់ទឹកទាំង៣កន្លែង ចាប់ធ្វើការពីម៉ោង០៧: ៣០ ដល់១៥:០០ រសៀល។
 • វត្តមានសេវាជួរមុខ :
  • គ្រប់ពេលវេលាក្នុងម៉ោងបំពេញការងារចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមាន ការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ)
 • សេវាទទួលប្រាក់ថ្លៃទឹក :

អតិថិជនអាចបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកដោយផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងណាមួយក៏បានដូចខាងក្រោម ៖

 • ស្នាក់ការកណ្តាល រ.ទ.ស.ភ : អាសយដ្ឋានលេខ៤៥ ផ្លូវលេខ១០៦ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
  •         ម៉ោងធ្វើការ : ៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល
  •         ទូរស័ព្ទលេខ : ០២៣ ៧២៤ ០៤៦។

អាងតម្កល់ទឹកក្បាលដំរី

៧:៣០នាទី ដល់ ១៥:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០១២ ៣១៩ ២៦៤
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៥K ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្

some descriptions……

អាងតម្កល់ទឹកត្រពាំងថ្លឹង

៧:៣០នាទី ដល់ ១៥:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០៩៧ ៦២៥ ៥៥៨៣
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានភូមិត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ

some descriptions……

 អាងតម្កល់ទឹកច្រាំងចំរេះ

៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០១២ ៩២៥ ១៧៥
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៨R សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ

some descriptions……

អាងតម្កល់ទឹកក្រុងតាខ្មៅ

៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០២៣ ៤២៥ ៧២៤
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១២០៦ ភូមិដើមមៀន សង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មៅ

some descriptions……

 រ/ច ផលិតទឹកស្អាតនិរោធ

៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល

Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់និរោធនិ៍ ខណ្ឌមានជ័យ

some descriptions……

ក្រៅពីការផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅ រ.ទ.ស.ភ ក៏មានសេវាទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹករបស់អតិថិជន តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ និង ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ(FTB), ធនាគារអេស៊ីលីដា (ACLEDA), ធនាគារកាណឌីយ៉ា (Canadia), WING, ABA, Prasac, Hattha Kaksekar, Smartluy, Campu, AMK, DaraPay, E-MONEY, លី ហួរ វេរលុយ, Sathapana Bank, Chip Mong Bank និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Mobite (Cellcard Cash) ផងដែរ។

Leave a Reply