ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការលក់សំបុត្រចូលទស្សនាសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

ប្រជាជនខ្មែរ សិស្ស និស្សិត កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងភ្ញៀវបរទេស

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានចំនួន ២ដំណាក់កាល៖
១-ចូលទិញសំបុត្រនៅក្លែងលក់សំបុត្រ
២-យកសំបុត្រទៅឱ្យមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំបុត្រត្រឹមត្រូវអាចចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា

• រយៈពេល ៖ ទទួលសេវាភ្លាមៗ រាល់ថ្ងៃធ្វើការពីម៉ោង ៨ ៖ ០០ដល់ម៉ោង ១៧ ៖ ០០
• សុពលភាព៖ ០១ថ្ងៃ
• កម្រៃសេវា ៖ ចែកចេញជាពីរ

១-ជនជាតិខ្មែរ

តម្លៃសំបុត្រជនជាតិខ្មែរអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំឥតគិតថ្លៃ
តម្លៃសំបុត្រជនជាតិខ្មែរអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ៥០០ រៀល

២-ជនជាតិបរទេស

តម្លៃសំបុត្រជនជាតិបរទេសអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ០៥ដុល្លារអាមេរិក
តម្លៃសំបុត្រជនជាតិបរទេសអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ១០ដុល្លារអាមេរិក
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃស្រុក ៨:៣០ព្រឹក-៥:០០ល្ងាច

Contact us by phone:
(៨៥៥)-០២៣-២១១៧៥៣
Contact us by email
museum_cam@camnet.com.kh
Contact us by address:
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវព្រះអង្គអេង (លេខ១៣), ស/កជ័យជម្នៈ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្លើយ​តប