ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

វិមានឯករាជ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

វិមានឯករាជ កសាងក្នុងឆ្នាំ 1958 ជាការប្រារព្ធនៃការទទួលឯករាជ្យពីបារំាង វិមានឯករាជ្យនេះ មានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលរង្វង់មូលចរាចរណ៍ដែលចំណុចប្រសព្វមហាវិថីព្រះនរោត្តម និងមហាវិថីព្រះសីហនុ។

ប្រទេសកម្ពុជា ប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា។ ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីយាង​ជា​ព្រះរាជ​អធិបតី​ក្នុងពិធីអុជទៀនជ័យនៅក្នុងវិមានឯករាជ្យ ដោយមានវត្តមានពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីរាជរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងវិស័យសាធារណៈជាច្រើនរូប។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទីតាំង

វិមានឯករាជ រចនាឡើងដោយយកលំនាំរចនាបថសម័យអង្គរ និងមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃបេះដូងរបស់រាជធានីភ្នំពេញ

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ម៉ោងចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
កម្រងរូបភាព

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប