ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ប្រាសាទអូរថ្មដាប់

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្រាសាទអូរថ្មដាប់ នៃអតីតរាជធានី មហិន្រ្ទបព៌តភ្នំគូលែន ឬ មហិន្រ្ទបព៌ត ជា​ឈ្មោះ​ដែល​ប្រសិទ្ធិ​នាម​ដោយ​ព្រះ​បាទ​ជ័យ​វរ្ម័ន​ទី​២ នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះ​អង្គ​ឡើង​ទៅ​លើ​ភ្នំ​គូ​លែន និង​បន្ទាប់​ពី​ព្រះអង្គ​ធ្វើ​ការ​បង្រួប​បង្រួម និង​ស្ដារ​ប្រទេស​ជាតិ​អោយ​មាន​ឯក​ភាព​ឡើង​វិញ​នៅ​សត​វត្ស​ទី​៩​។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទីតាំង

ប្រាសាទអូរថ្មដាប់ មានទីតាំងស្ថិតនៅលើភ្នំគូលែន។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ម៉ោងចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
កម្រងរូបភាព

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប