The Kingdom of Cambodia

By the People, For the People

Coordination for Visa

Overview
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
  • អ្នកវិនិយោគសញ្ជាតិបរទេស
NEXT SECTION
Continue
Guidance
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
  • នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងការជំរុញគម្រោងវិនិយោគឯកជននៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា/ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាត្រូវសម្របសម្រួលជូនអ្នកវិនិយោគឱ្យបានជួបតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្រចាំការនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។
NEXT SECTION
Continue
How To
ឯកសារភ្ជាប់
  • វត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគនៅតុទទួលភ្ញៀវដោយផ្ទាល់
NEXT SECTION
Continue
Fees
   រយៈពេលផ្តល់សេវាតម្លៃសេវា
 ពេលវេលាជាក់ស្តែង អត់គិតថ្លៃ
NEXT SECTION
Continue
Contact

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា/គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាតុទទួលភ្ញៀវ “ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ” នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

Contact us by phone:
(៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤
Contact us by email
cdc.cib@online.com.kh
Contact us by address:
វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល តិរវិថីព្រះស៊ីសុវត្តិ វត្តភ្នំ រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

Leave a Reply