The Kingdom of Cambodia

By the People, For the People

Registration coordination

Overview
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
  • អ្នកវិនិយោគសញ្ជាតិខ្មែរ និងសញ្ជាតិបរទេស
NEXT SECTION
Continue
Guidance
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
  • នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងការជំរុញគម្រោងវិនិយោគឯកជននៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា/ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាត្រូវសម្របសម្រួលជូនអ្នកវិនិយោគឱ្យបានជួបតំណាងក្រសួង/ស្ថាប័នដែលប្រចាំការនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដែលផ្តល់កិច្ចសម្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីវិនិយោគ
NEXT SECTION
Continue
How To
ឯកសារភ្ជាប់

វត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគនៅតុទទួលភ្ញៀវដោយផ្ទាល់

NEXT SECTION
Continue
Fees
  •     ពេលវេលាជាក់ស្តែង
  •     អត់គិតថ្លៃ
NEXT SECTION
Continue
Contact

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា/គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាតុទទួលភ្ញៀវ “ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ” នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

Contact us by phone:
(៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤
Contact us by email
cdc.cib@online.com.kh
Contact us by address:
វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល តិរវិថីព្រះស៊ីសុវត្តិ វត្តភ្នំ រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

Leave a Reply