ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការប្រើប្រាស់រូបប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម (ក្នុងមួយរូបភាព)

ផ្តល់ឱ្យអតិថិជនជាអាជីវករ ធ្វើអាជីវកម្មលើស្នាដៃ អក្សរសាស្រ្ត សិល្បៈ និង តូរ្យតន្ត្រី គ្មានអ្នកទទួលមរតក ឬ គ្មានមតកសាសន៍ ដើម្បីផលិតបន្តជាចម្រៀងខារ៉ាអូខេ
ខ្សែវីដេអូ ខ្សែភាពយន្ត…