ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

សេវាសុំវិក្កយបត្រទុតិយតា

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
 • អតិថិជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅលេខកូដសម្គាល់ទីតាំងរបស់អតិថិជនខែណាក៏បាន
 • រដ្ឋបាលការិយាល័យធ្វើវិក្កយបត្រទុតិយតាជូនអតិថិជន មិនលើសពី ១ម៉ោងការងារ បន្ទាប់ពីពេលស្នើសុំ។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
 •  អតិថិជនត្រូវមកទំនាក់ទំនងសុំវិក្កយបត្រទុតិយតាពីនិយោជិតរបស់ការិយាល័យចំណូលខណ្ឌណាមួយ (ត្រូវគ្នានឹងទីតាំងប្រើប្រាស់ទឹក) នៃនាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវវិក្កយបត្រថ្លៃទឹកខែមុន
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
 • សេវាសុំវិក្កយបត្រទុតិយតា គឺផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភំ្នពេញ

ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមាន ការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ)

Contact us by phone:
023 72 40 46 / 023 43 05 41 / 023 43 01 79
Contact us by email
admin@ppwsa.com.kh
Contact us by address:
ស្នាក់ការលេខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេ (ខាងជើងរាជាយស្ម័យានកម្ពុជា)

some descriptions……

ស្នាក់ការកណ្តាល

ការទទួលយកសេវា

 • ឈ្មោះអង្គភាព
  • ជាភាសារជាតិ : រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ( រ.ទ.ស.ភ )
  • ជាភាសារអន្តរជាតិ : Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA)
 • ទីតាំង និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមាន ការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ)

Contact us by phone:
023 72 40 46 / 023 43 05 41 / 023 43 01 79
Contact us by email
admin@ppwsa.com.kh
Contact us by address:
ស្នាក់ការលេខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេ (ខាងជើងរាជាយស្ម័យានកម្ពុជា)

some descriptions……

 • ទីតាំងសាខា និង អាងតម្កល់ទឹកជាយក្រុង :
  • អាងតម្កល់ទឹកក្បាលដំរី : អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៥K ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ (ទល់មុខព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ)។
  • អាងតម្កល់ទឹកត្រពាំងថ្លឹង : អាសយដ្ឋានភូមិត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ    ក្រុងភ្នំពេញ។
  • អាងតម្កល់ទឹកច្រាំងចំរេះ : អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៨R សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ក្រុងភ្នំពេញ។
  • សាខាអាជីវកម្មក្រុងតាខ្មៅ : អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១២០៦ ភូមិដើមមៀន សង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មៅ។
  • រ/ច ផលិតទឹកស្អាតនិរោធនិ៍ : អាសយដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់និរោធនិ៍ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ក្រុងភ្នំពេញ។
 • ម៉ោងបំពេញការងារ :
  • ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមានការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ) រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ។
  • ចំពោះផ្នែកបេឡាទទួលប្រាក់ក្នុងអង្គភាពចាប់ធ្វើការពីម៉ោង ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ១៦:០០ រសៀល។
  • ចំពោះផ្នែកបេឡាទទួលប្រាក់សាខាអាជីវកម្មក្រុងតាខ្មៅ, រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនិរោធ និង អាងតម្កល់ទឹកទាំង៣កន្លែង ចាប់ធ្វើការពីម៉ោង០៧: ៣០ ដល់១៥:០០ រសៀល។
 • វត្តមានសេវាជួរមុខ :
  • គ្រប់ពេលវេលាក្នុងម៉ោងបំពេញការងារចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ រសៀល (មិនមាន ការឈប់សំរាកពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយ)
 • សេវាទទួលប្រាក់ថ្លៃទឹក :

អតិថិជនអាចបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកដោយផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងណាមួយក៏បានដូចខាងក្រោម ៖

 • ស្នាក់ការកណ្តាល រ.ទ.ស.ភ : អាសយដ្ឋានលេខ៤៥ ផ្លូវលេខ១០៦ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
  •         ម៉ោងធ្វើការ : ៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល
  •         ទូរស័ព្ទលេខ : ០២៣ ៧២៤ ០៤៦។

អាងតម្កល់ទឹកក្បាលដំរី

៧:៣០នាទី ដល់ ១៥:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០១២ ៣១៩ ២៦៤
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៥K ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្

some descriptions……

អាងតម្កល់ទឹកត្រពាំងថ្លឹង

៧:៣០នាទី ដល់ ១៥:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០៩៧ ៦២៥ ៥៥៨៣
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានភូមិត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ

some descriptions……

 អាងតម្កល់ទឹកច្រាំងចំរេះ

៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០១២ ៩២៥ ១៧៥
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១០៨R សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ

some descriptions……

អាងតម្កល់ទឹកក្រុងតាខ្មៅ

៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល

Contact us by phone:
០២៣ ៤២៥ ៧២៤
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវលេខ១២០៦ ភូមិដើមមៀន សង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មៅ

some descriptions……

 រ/ច ផលិតទឹកស្អាតនិរោធ

៧:៣០នាទី ដល់ ១៦:០០នាទី រសៀល

Contact us by address:
អាសយដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់និរោធនិ៍ ខណ្ឌមានជ័យ

some descriptions……

ក្រៅពីការផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅ រ.ទ.ស.ភ ក៏មានសេវាទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹករបស់អតិថិជន តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ និង ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ(FTB), ធនាគារអេស៊ីលីដា (ACLEDA), ធនាគារកាណឌីយ៉ា (Canadia), WING, ABA, Prasac, Hattha Kaksekar, Smartluy, Campu, AMK, DaraPay, E-MONEY, លី ហួរ វេរលុយ, Sathapana Bank, Chip Mong Bank និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Mobite (Cellcard Cash) ផងដែរ។

ឆ្លើយ​តប