ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ពិនិត្យខ្លឹមសារ-រូបភាព និងផ្តល់ទិដ្ឋាការស្នាដៃភាពយន្តភាពយន្តបរទេស ស្នាដៃភាពយន្តភាពយន្តបញ្ចូលពាក្យសន្ទនាជាភាសាខ្មែរ (ឯកសារខ្នាតខ្លី គំនូរជីវចល តុក្កតា ស្ប៉តផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម)

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយភាពយន្តដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានិងចំនួន ៩ដំណាក់កាល៖
១-អ្នកស្នើសុំបំពេញពាក្យសុំរួមនឹងឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ ដាក់មកការិយាល័យរដ្ឋបាល (ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ) ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចុះលេខចូល។
បើឯកសារស្នើសុំត្រឹមត្រូវហើយ បញ្ជូនិងទៅការិយាល័យពិនិត្យខ្លឹមសាររូបភាព។ ករណីឯកសារ មិនិងត្រឹមត្រូវ តម្រូវឱ្យសាមីជនកែតម្រូវ
២-ការិយាល័យពិនិត្យខ្លឹមសាររូបភាព ពិនិត្យរួចរៀបចំលើកសំណើ ជូនិងទៅអនុប្រធានិងនាយកដ្ឋាន ទទួលបន្ទុក
៣-អនុប្រធានិងនាយកដ្ឋានិងពិនិត្យ និងមានិងមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៤-ប្រធានិងនាយកដ្ឋានិងពិនិត្យចុះហត្ថលេខាលើពាក្យស្នើសុំ ដើម្បីបញ្ជូ និងឯកសារ ទៅសុំការសម្រេចពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
៥-ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៦-អគ្គនាយករង បច្ចេកទេសវប្បធម៌មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៧-អគ្គនាយកបច្ចេកទេសវប្បធម៌ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៨-អគ្គនាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៩-អនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកភាពយន្ត ពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខាលើ ទិដ្ឋាការបញ្ចាំងភាពយន្ត ការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃនាយកដ្ឋានភាពយន្តអញ្ជើញម្ចាស់មកបង់ប្រាក់និងទទួលទិដ្ឋាការបញ្ចាំងភាពយន្ត។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

-ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការស្នាដៃភាពយន្ត ចំនួន ០១ច្បាប់
-លិខិតបញ្ជាក់សុពលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/សមាគម/អង្គការ ចំនួន ០១ច្បាប់
-លិខិតទទួលចុះបញ្ជីនាំចូលស្នាដៃភាពយន្ត ចំនួន ០១ច្បាប់
-បង្កាន់ដៃពន្ធនាំចូល “ច្បាប់ដើម” ចំនួន ០១ច្បាប់
-ផលិតផលស្នាដៃភាពយន្តដែលត្រូវស្នើសុំទិដ្ឋាការ ចំនួន ០១ច្បាប់

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
ភាពយន្តភាគ រយៈពេលផ្តល់សេវា០៣ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
កម្រៃសេវា៤០០,០០០រៀល

ប្រកាសរួមលេខ ៦៥៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការ ផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃស្រុក ៨:៣០ព្រឹក-៥:០០ល្ងាច

Contact us by phone:
០២៣ ២១១ ០០៤ / ០២៣ ២១៥ ៤៦៩
Contact us by email
info@cambodiafilm.gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ៧០ ផ្លូវ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

គេហទំព័រ ៖ www.cambodiafilm.gov.kh

ឆ្លើយ​តប