ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី សម្រាប់ផ្ទះជួលបរទេស ស្ថានទូត និងសណ្ឋាគារ អាំងតង់ស៊ីតេ 3phx32A (រយៈពេល៤៥ថ្ងៃ)

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ជនជាតិខ្មែរ ជនជាតិបរទេស នីតិបុគ្គល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានចំនួន៥ដំណាក់កាលសំខាន់ៗ៖

 • ទទួលពាក្យស្នើសុំបន្តចរន្តពីអតិថិជន
 • ចុះពិនិត្យនៅទីតាំងស្នើសុំ
 • ធ្វើបញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ និងកិច្ចសន្យាជាវចរន្ត
 • អតិថិជនបង់ប្រាក់ភ្ជាប់ចរន្ត
 • ភ្នាក់ងារចុះបន្តចរន្តថ្មីជូនអតិថិជន
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
១.អតិថិជនត្រូវមកទំនាក់ទំនងសុំពាក្យបន្តចរន្តអគ្គិសនីនៅទីតាំងដូចខាង
ក្រោមៈ
 • ប្រភេទលំនៅដ្ឋាន និងអាគាររដ្ឋបាល ត្រូវទំនាក់ទំនងនៅតាម    សាខាអគ្គិសនីកម្ពុជា (ស្នើសុំកំលាំងពី 1ph x5A ដល់ 3ph x100A)
 • ប្រភេទអាជីវកម្ម សិប្បកម្ម ផ្ទះជួលបរទេស សណ្ឋាគារត្រូវទំនាក់     ទំនងនៅនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ (ស្នើសុំកំលាំងពី 3ph     x150A ឡើងទៅ) ករណីអតិថិជននៅតាមខេត្តត្រូវទំនាក់ទំនងនៅ តាមបណ្តាអគ្គិសនីខេត្ត
២. អតិថិជនត្រូវបំពេញព័ត៌មានលំអិតនៅលើពាក្យសុំបន្តចរន្តអគ្គិសនី និងភ្ជាប់នូវឯកសារចំបាច់ដូចជាៈ
 • ករណីលំនៅដ្ឋាន
  • ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណគ្រួសារ ឬវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុ ឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់ ឬលិខិតបញ្ជាក់របស់ឃុំសង្កាត់
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកស្នើសុំ ឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចេញ     ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
 •  ករណីអង្គភាពរដ្ឋ
  • លិខិតបញ្ជាក់ការទូទាត់របស់ប្រធានស្ថាប័ន ឬប្រធានអង្គភាពស្នើសុំ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកស្នើសុំ
 • ករណីប្រភេទអាជីវកម្ម
  • ច្បាប់អនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្ម ឬប័ណ្ណប៉ាតង់
  • លិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិទីតាំងស្នើសុំ ឬកិច្ចសន្យាជួលភ្ជាប់មកជាមួយ
  • ភ្ជាប់មកជាមួយនូវការធានាទូទាត់បំណុលពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលមាន
  • ការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកស្នើសុំ
៣. សេវាទទួលប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អតិថិជន អាចបង់តាមបញ្ជរបេឡានៃសាខាអគ្គិសនីកម្ពុជាដំណើរការ៖
 • ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៧:៣០ព្រឹកដល់ម៉ោង ១៦:០០ រសៀល
 • ថ្ងៃសៅរ៍ ពីម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹកដល់ ១១:០០ព្រឹក (នៅរាជធានីភ្នំពេញ)
 • *អគ្គិសនីកម្ពុជាមិនទទួលប្រាក់ក្នុងថ្ងៃឈប់សំរាក និងថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្សេងៗទេ
 • *ចំពោះអតិថិជនទូទាត់តាមធនាគារ យើងធ្វើការណែនាំធ្វើការទូទាត់អោយបានយ៉ាងតិច២ថ្ងៃ មុនថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងវិក្កយបត្រ
 • *អតិថិជនក៏អាចបង់តាមរយៈធនាគារជាដៃគូររបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាដូចជា៖
  • ធនាគារឯកទេស WING
  • ធនាគារអេស៊ីលីដា (ACLEDA Bank)
  • ធនាគារ ABA
  • ធនាគារ CANADIA
  • ធនាគារ CIMB
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស (FTB Bank)
  • ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ (CAMPU Bank)
  • ធនាគារ ANZ Royal
  • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ (PRASAC MFI)
  • មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ (HKL MFI)
  • មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK
  • ធនាគារ SATHAPANA
  • ធនាគារកាថេយូណាយធីតកម្ពុជា (CUBC Bank)
  • ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី (CAB Bank)
 • *ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីអប្បបរមាប្រចាំខែ គ្រប់ទំហំអំពែរ និងគ្រប់ប្រភេទ
 • អតិថិជន១,៥០០ រៀលក្នុង១ខែ
៤. រយៈពេលនៃការបម្រើសេវាបន្តចរន្តគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃ
ភ្ជាប់ចរន្ត៖
 • ការស្នើសុំបន្តចរន្តពី 1ph x 5A ដល់ 1ph x 63A មានរយៈពេល     ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃការងារ គិតចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រលើកលែងតែថ្ងៃ ឈប់សម្រាកដែលប្រកាសដោយអនុក្រឹត្យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)
 • ការស្នើសុំបន្តចរន្តពី 3ph x32A ដល់3ph x100A មានរយៈពេល ៤៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធម្មតា គិតទាំងថ្ងៃឈប់ និងថ្ងៃធ្វើការ)
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
សម្រាប់ផ្ទះជួលបរទេស ស្ថានទូត និងសណ្ឋាគារ
អាំងតង់ស៊ីតេថ្លៃបន្តចរន្ថ្លៃប្រាក់កក់សរុបរយៈពេល
3phx32A 1,104,000៛ 3,149,000៛ 4,253,000៛ 45ថ្ងៃ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង
ស្នាក់ការកណ្តាល (រាជធានីភ្នំពេញ)

Call Center: ១២៩៨ (២៤ម៉ោង/៧)

Contact us by phone:
០២៣ ៧២៣ ៩៧១/(៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ០១៨
Contact us by email
Contact us by address:
ស្នាក់ការលេខ២ ផ្លូវព្រះយុគន្ធរ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាអូរបែកក្អម (រាជធានីភ្នំពេញ)

Call Center: ១២៩៨ (២៤ម៉ោង/៧)

Contact us by phone:
០២៣ ៦២១១ ១១៥ / ០២៣ ៦២១១ ១១៦ / ០២៣ ៨៨៣ ៣៤១ / ០២៣ ៨៨៣ ៦៤៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ ២៧១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាវត្តភ្នំ (រាជធានីភ្នំពេញ)

Call Center: ១២៩៨ (២៤ម៉ោង/៧)

Contact us by phone:
០២៣ ៦២១១ ១១៧ / ០២៣ ៤២៨ ៨៦២ / ០២៣ ៤២៧ ១០៧ / ០២៣ ៦៧៦៦ ៥៦៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ វត្តភ្នំ ផ្លូវលេខ ១៩ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាចាក់អង្រែក្រោម (រាជធានីភ្នំពេញ)

Call Center: ១២៩៨ (២៤ម៉ោង/៧)

Contact us by phone:
០២៣ ៦២១១ ១១៨ / ០២៣ ៦២១១ ១១៩ / ០២៣ ៤២៥ ៧០២ / ០២៣ ៤២៥ ៧០៣
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ចាក់អង្រែក្រោម ៦២២ ផ្លូវលេខ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាទួលពង្រ (រាជធានីភ្នំពេញ)

Call Center: ១២៩៨ (២៤ម៉ោង/៧)

Contact us by phone:
០៨៥ ៨៤១ ៧៧៧ /០៦០ ៦៣៦ ៣៣៣ / ០១០ ៨៤១ ៧៧៧
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវ២៧១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាអូរដឹម (រាជធានីភ្នំពេញ)

Call Center: ១២៩៨ (២៤ម៉ោង/៧)

Contact us by phone:
០១៦,០៦៨,០៧៧)៤៤៥ ៦៦៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១៣២K សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា

Contact us by phone:
០២៣ ៧២៣ ៨៧១ / ០២៣ ៤២៧ ៦២៦
Contact us by email

 អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តសៀមរាប)

Contact us by phone:
០៦៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៦៣ ៧៦១ ៥២១ / ០៦៣ ៧៦១ ៥២២
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិភ្ញាជ័យ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តព្រះសីហនុ)

Contact us by phone:
០៣៤ ៦២១១ ១១៥ / ០១១ ៣៩១ ២៣៤
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវផែ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តកំពង់ចាម)

Contact us by phone:
០៤២ ៦២១១ ១១៥ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវសូរិយាវ័រ្មនទី២ ភូមិទី៧ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាពញាក្រែក

Contact us by phone:
០៤២ ៦២១១ ១១៦ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៧២ ភូមិត្រពាំងព្រីង ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សាខាមេម៉ត់

Contact us by phone:
០៤២ ៦២១១ ១១៧ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៧ ភូមិសង្គមមានជ័យ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តត្បូងឃ្មុំ)

Contact us by phone:
០៦៨ ៩៩៥ ៥៤២ /០៦៩ ៩៩៥ ៥៤២
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិនិគមន៍ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សាខាជាំក្រវៀន

Contact us by phone:
០៦៨ ៩៩៥ ៥៤២/០៩៧ ៣៩៩៩ ៨៩៨
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៧១ ភូមិក្រវៀនជើង ឃុំជាំក្រវៀន ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តតាកែវ)

Contact us by phone:
០៣២ ៦២១១ ១១៥ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិ២ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

សាខាអង្គតាសោម

Contact us by phone:
០៣២ ៦២១១ ១១៥ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ២២ ក្រុមទី១ ភូមិអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តបាត់ដំបង)

Contact us by phone:
០៥៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៥៣ ៩៥៣ ៤៤៣
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

 អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តស្វាយរៀង)

Contact us by phone:
០៤៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ២០២ ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

 សាខាបាវិត

Contact us by phone:
០៤៤ ៦២១១ ១១៦ / ០៤៤ ៦២ ១១១១៥
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១ ភូមិបាវិតលើ សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្ត ស្វាយរៀង

សាខាកំពង់រោទិ៍

Contact us by phone:
០៤៤ ៦២១១ ១១៧ / ០៤៤ ៦២ ១១១១៥
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៣៤ ភូមិរោទិ៍ ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្ត ស្វាយរៀង

សាខាជីភូ

Contact us by phone:
០៤៤ ៦២១១ ១១៨ / ០៤៤ ៦២ ១១១១៥
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ១ ភូមិកំពោតប្រស់ សង្កាត់ច្រកម្ទេស ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តកំពត)

Contact us by phone:
០៣៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៣ ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្ដាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

សាខាកំពង់ត្រាច

Contact us by phone:
០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣១ ភូមិកំពង់ត្រាចទី១ ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តព្រៃវែង)

Contact us by phone:
០៤៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៣ ៦៣៤៥ ៥៤៥
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិ៣ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)

Contact us by phone:
០៥៤ ៧១០ ៩៧២/០៥៤ ៧១១ ២១៨
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣ ភូមិសូភី សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សាខាមង្គលបូរី

Contact us by phone:
០៥៤ ៧១១ ១៥៧/០៥៤ ៧១១ ២១៩
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវ1560 ភូមិឬស្សីក្រោក ឃុំឬស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តស្ទឹងត្រែង)

Contact us by phone:
០៧៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៣៦ ភូមិកណ្ដាល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

សាខាកំពង់ស្រឡៅ

Contact us by phone:
០៦៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិកំពង់ស្រឡៅ ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ ស្រុកឆែប ខេត្ត ព្រះវិហារ

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តរតនគិរី)

Contact us by phone:
០៧៥ ៦២១១ ១១៥ / ០៩៧ ៧៩៦៦ ៣៩៩
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

សាខាតាវែង

Contact us by phone:
០៨៨ ៦១២ ៤៣ ៣៤/០៨៨ ៦១២ ៤៣ ៣៤
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិតាវែង ឃុំតាវែងលើ ស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី

សាខាវើនសៃ

Contact us by phone:
០៩៧ ២១៨ ១១ ៤១/០៩៧ ២១៨ ១១ ៤១
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិហ្វាំង ឃុំប៉ុង ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី

សាខាលំផាត់

Contact us by phone:
០៩៧ ២១៦ ៥៧ ៥៥/០៩៧ ២១៦ ៥៧ ៥៥
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិដីឡូត៍ ឃុំជ័យឧត្តម ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តមណ្ឌលគិរី)

Contact us by phone:
០៧៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៣ ៦៣៦៣ ៣៩៣
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិដើមស្រល់ សង្កាត់មនោរម្យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី

សាខាកែវសីមា

Contact us by phone:
០៧៣ ៦២១១ ១១៥/ ០៧៣ ៦៣៦៣៩៣
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិអូរអាម ឃុំស្រែខ្ទុម ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី

សាខាពេជ្រាដា

Contact us by phone:
០៧៣ ៦២១១ ១១៥/ ០៧៣ ៦៣៦៣៩៣
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិទី៣ ឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី

សាខាកោះញែក

Contact us by phone:
០៧៣ ៦២១១ ១១៥/ ០៧៣ ៦៣៦៣៩៣
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ភូមិរង្សី ឃុំស្រែសង្គម ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី

អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តក្រចេះ)

Contact us by phone:
០៧២ ៦២១១ ១១៥ / ០៧២ ២១១ ៦៦៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវព្រះសុរាម្រិត ភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ

សាខាស្នួល

Contact us by phone:
០៧២ ៦២១១ ១១៦ / ០៧២ ៦៥០៤ ៨៤៨
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៧៤ ភូមិដើមឃ្លូ ឃុំ២ធ្នូ ស្រុកស្នូល ខេត្តក្រចេះ

 អគ្គិសនីកម្ពុជា(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)

Contact us by phone:
០២៥ ៦២១១ ១១៥ / ០២៥ ៩៨៧ ១១៦
Contact us by email
Contact us by address:
អាសយដ្ឋានៈ អាគារលេខ០៤៩៥ ផ្លូវអង់តែន សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ឆ្លើយ​តប