ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

លិខិតអនុញ្ញាតថតស្នាដៃភាពយន្តរបស់ផលិតកម្មភាពយន្តបរទេស(ខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែង)

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

នីតិបុគ្គល ឬរូបវន្តបុគ្គលដែលមានក្រុមហ៊ុន ផលិតកម្មនៅបរទេស

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានចំនួន ៩ដំណាក់កាល៖
១-អ្នកស្នើសុំបំពេញពាក្យសុំ, អត្ថបទសង្ខេបរឿង អត្ថបទនិពន្ធ រឿងពិស្តារ ឬអត្ថបទថតភាពយន្ត ឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ ដាក់មកការិយាល័យរដ្ឋបាល (ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ) ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចុះលេខចូល។ បើឯកសារស្នើសុំត្រឹមត្រូវហើយ បញ្ជូនទៅអនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុក ករណីឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ តម្រូវឱ្យសាមីជនកែតម្រូវ។
២-អនុប្រធាននាយកដ្ឋានពិនិត្យ និងមានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៣-ប្រធាននាយកដ្ឋានពិនិត្យចុះហត្ថលេខាលើពាក្យស្នើសុំ ដើម្បីបញ្ជូនឯកសារ ទៅសុំគោលការណ៍សម្រេចពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
៤-ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៥-អគ្គនាយករង បច្ចេកទេសវប្បធម៌ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៦-អគ្គនាយកបច្ចេកទេសវប្បធម៌ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៧-អគ្គនាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៨-អនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកភាពយន្ត មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៩-រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកភាពយន្ត មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ និងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអនុញ្ញាតថត ការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃនាយកដ្ឋានភាពយន្តអញ្ជើញម្ចាស់មកបង់ប្រាក់ និងទទួលលិខិតអនុញ្ញាតថត

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

-ពាក្យស្នើសុំផលិតស្នាដៃភាពយន្ត ចំនួន ០១ច្បាប
-អត្ថបទសង្ខេបរឿងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស ចំនួន ០២ច្បាប់
-អត្ថបទនិពន្ធភាពយន្តពិស្តារជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស ចំនួន ០២ច្បាប់
-បញ្ជីរាយឈ្មោះសម្ភារៈបច្ចេកទេសថតនាំចូល ចំនួន ០១ច្បាប់
-កម្មវិធីថត និងទីកន្លែងថត ចំនួន ០១ច្បាប់
-លិខិតឆ្លងដែនផលិតករ(ថតចម្លង) ចំនួន ០១ច្បាប់
-អត្ថបទចម្រៀង (ករណីផលិតចម្រៀងកាយវិការខារ៉ាអូខេ) ចំនួន ០១ច្បាប់
-អត្ថបទសង្ខេបគោលរឿង (ករណីផលិតភាពយន្តឯកសារ) ចំនួន ០១ច្បាប់
-គំនូរព្រាងប្លង់ថតស្ប៉ត់ (ករណីផលិតជាស្ប៉ត់ពាណិជ្ជកម្ម) ចំនួន ០១ច្បាប់
-កិច្ចព្រមព្រៀងសហផលិត(បើមាន) ចំនួន ០១ច្បាប់

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
រយៈពេលផ្តល់សេវា១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែង៨០០,០០០រៀល

(ប្រកាសរួមលេខ ៦៥៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ)

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃស្រុក ៨:៣០ព្រឹក-៥:០០ល្ងាច

Contact us by phone:
០២៣ ២១១ ០០៤ / ០២៣ ២១៥ ៤៦៩
Contact us by email
info@cambodiafilm.gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ៧០ ផ្លូវ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

គេហទំព័រ ៖ www.cambodiafilm.gov.kh

ឆ្លើយ​តប