ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេស

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មិនទាន់មានទិន្នន័យ

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
 1. ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
 2. ការិយាល័យជំនាញពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស
 3. បង់កម្រៃសេវា
 4. ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុបោះពុម្ភវិញ្ញាបនបត្រ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
 • លិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្បាប់ដើម (សម្រាប់ស្នើសុំបន្ត)………………………………………………………………..០១ ច្បាប់
 • បញ្ជីឈ្មោះទំនិញ ឬសេវាដែលសុំការអនុញ្ញាត…………………….០១ ច្បាប់
 • កិច្ចសន្យា……………………………………………………………….០១ ច្បាប់
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ថតចម្លង)…………………០១ ច្បាប់
 • រូបថត (ថតចំពីមុខ) ៤ គុណ ៦………………………………….០២ សន្លឹក
 • ច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម (ថតចម្លង)………………………..០១ ច្បាប់
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ (ថតចម្លង)……………………………..០១ ច្បាប់
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
រយៈពេលសុពលភាព តម្លៃសេវា
០៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ០១ឆ្នាំ២០០,០០០រៀល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ

Contact us by phone:
023 221 572
Contact us by email
PPMOC@ymail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ

Contact us by phone:
034 933 548
Contact us by email
shpdepcom@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកែប

Contact us by phone:
017 926 850
Contact us by email
mockep9@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកណ្ដាល

Contact us by phone:
012 912 776
Contact us by email
pdockandalprovince@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដតាកែវ

Contact us by phone:
032 991 271
Contact us by email
doc.takeop@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពត

Contact us by phone:
033 932 878, 033 932 415
Contact us by email
kampotmoc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ស្ពឺ

Contact us by phone:
025 987 393
Contact us by email
rathsokhalay@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង

Contact us by phone:
026 988 689
Contact us by email
chhourchanthan@ymail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកោះកុង

Contact us by phone:
035 936 035
Contact us by email
doc.kohkong@yahoo.com , bunmany@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដពោធិ៍សាត់

Contact us by phone:
052 951 464
Contact us by email
pursat.moc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដបាត់ដំបង

Contact us by phone:
053 730 153
Contact us by email
btb.doc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ធំ

Contact us by phone:
062 210 552
Contact us by email
moc.kgthom@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដសៀមរាប

Contact us by phone:
063 760 486
Contact us by email
sr_tpo@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

Contact us by phone:
054 958 790
Contact us by email
sereivathseng@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ

Contact us by phone:
011 737 882
Contact us by email
youn.thyra@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដព្រះវិហារ

Contact us by phone:
064 965 342
Contact us by email
doc.preahvihear@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដព្រៃវែង

Contact us by phone:
043 210 149
Contact us by email
preyvengmoc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដកំពង់ចាម

Contact us by phone:
012 974 476
Contact us by email
pdoco@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដត្បូងឃ្មុំ

Contact us by phone:
012 218 588
Contact us by email
pdoc.tbongkhmum@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដមណ្ឌលគីរី

Contact us by phone:
012 848 117, 011 722 242
Contact us by email
mdkdoc@gmail.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដក្រចេះ

Contact us by phone:
072 971 468
Contact us by email
ppm_kratie@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដរតនៈគីរី

Contact us by phone:
075 970 000
Contact us by email
doc.ratanakiri@yahoo.com

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដស្ទឹងត្រែង

Contact us by phone:
074 210 043
Contact us by email
doc_stg@yahoo.com

ឆ្លើយ​តប