ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស និងយេនឌ័រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
 អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
  • ជនបង្គោលនិងបញ្រ្ជាបតាមកម្មវិធីសិក្សា ឬការផ្សព្វផ្សាយ ឬបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈទៅសិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
  • នីតិវិធីនិងពាក្យស្នើសុំការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
  • គ្មាន
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
  • រយៈពេលផ្តល់សេវា៖ អាស្រ័យតាមរយៈពេលនៃការបណ្តុះបណ្តាល
  • តម្លៃសេវា៖ មិនគិតកម្រៃ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង
  • នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល
  • អគារអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
  • ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាលពិសេស និងយេនឌ័រ

Contact us by phone:
០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១១ ៦៦ ៦២ ៦១
Contact us by email
sakhem-chann@mptc.gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ ៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណុ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប