ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ទឹកជួរទឹង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទឹកជួរទឹង នេះមានសក្តានុពលទេសចរណ៍សំខាន់គឺទឹកជួរធម្មជាតិ។ នៅទីនេះ ភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើការសម្រាក គយគន់ទេសភាព និងងូតទឹកលេងកម្សាន្ត។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទីតាំង

ទឹកជួរទឹង ជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិ រមណីយដ្ឋាននេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំសេដា ស្រុកលំផាត់ ដែលមានចំងាយប្រមាណជា ៦០គីឡូម៉ែត្រ ពីទីរួមរតនគិរី ។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ម៉ោងចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
កម្រងរូបភាព
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
Scrollspy Item

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប