ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ប្រាសាទលាក់នាង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្រាសាទលាក់នាង ត្រូវបានកសាងឡើងអំពីឥដ្ឋបែរមុខទៅទិសខាងកើត​នៅភាគទី២ នៃសតវត្សទី១០ ក្នុងឆ្នាំ៩៦០ ដោយព្រះបាទរាជេន្រ្ទវរ្ម័ន ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនា។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទីតាំង

ប្រាសាទលាក់នាង មានទីតាំងស្ថិតនៅស្ទើរតែជាប់ប្រាសាទប្រែរូប​ផ្នែកខាងឥសានមានចំងាយប្រហែល ១០០ម៉ែត្រ នៅខាងកើតផ្លូវចូលទៅភូមិតាព្រៃ។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ម៉ោងចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
កម្រងរូបភាព

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប