ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ប្រាសាទសួរព្រ័ត

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្រាសាទសួរព្រ័ត កសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី១២ ដោយព្រះបាទជ័យវ័រ្មនទី៧ ដែលមានតួប៉មចំនួនដប់ពីរ ធ្វើពីឥដ្ឋ គឺ៦នៅម្ខាងនៃផ្លូវចូលទៅទ្វារជ័យ។ ប្រាសាទនេះជាកន្លែងសិល្បៈសៀកខ្មែរចងព្រ័ត សន្ធឹង ហើយព្រះរាជា និង នាម៉ឺនមន្ត្រី ទត និង ទស្សនាពីព្រះលានជល់ដំរី។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទីតាំង

ប្រាសាទសួរព្រ័ត ស្ថិតនៅតាមផ្លូវទៅទ្វារជ័យនៅទល់មុខព្រះបរមរាជវាំង។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ម៉ោងចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
កម្រងរូបភាព

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប