ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ផ្សាររាត្រី

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ផ្សាររាត្រី ជាប់មាត់ទន្លេ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាទីកន្លែងពិសេសមួយ ដែលអាជីវករ អាចយកទំនិញ និង ផលិតផលពួកគេយកមកតាំងលក់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ខណៈនាពេលកន្លងមក ការលក់ដូររបស់អាជីករ ត្រូវបានធ្វើឡើងមមាញឹកខ្លាំងតែនៅពេលថ្ងៃ។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទីតាំង

ផ្សាររាត្រី ស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមានទីតាំងជាប់និងមាត់ទន្លេ។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ម៉ោងចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
កម្រងរូបភាព

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប