ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

វត្តប្រាសាទរាជាសំរោង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

វត្តប្រាសាទរាជាសំរោង ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជា វាមានប្រាសាទមួយនៅទីនេះ ប៉ុន្តែធាតុពិតមិនមានសល់គ្រឹស្ដនៃប្រាសាទដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា “ប្រាសាទ” នៅលើឈ្មោះនៃវត្តឡើយ។ វត្តនេះមានការរៀបចំបានយ៉ាងល្អ និងមានវិហារដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានគេនូវគំនូរដទាក់ទងជាមួយពុទ្ធប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ហើយគំនូរទាំងនោះស្រស់ស្អាតណា។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទីតាំង

វត្តប្រាសាទរាជាសំរោង មានទីតាំងស្ថិតនៅក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ម៉ោងចូលទស្សនា

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
កម្រងរូបភាព

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប